Frukolis » Informace o koncentrátech a jejich výrobě

Co jsou to ovocné koncentráty?

Zjednodušeně řešeno lze říci, že ovocné koncentráty vznikají lisováním ovoce a následným odpařením vody. Během procesu výroby nejsou přidávány žádná umělá aditiva (žádná barviva, sladidla atp.) a proto jsou ovocné koncentráty 100% přírodní produkt vhodný pro zdravou výživu. Ovocné koncentráty nacházejí uplatnění v nápojovém průmyslu - firmy vyrábějící džusy koncentrát znovu naředí vodou a zabalí (nejčastěji do kartónových krabic). Naše firma se však zabývá přímým prodejem koncentrátů spotřebitelům z oblasti hromadného stravování, ale i koncovým zákazníkům. Díky využití přímého prodeje můžeme nabídnout nízké ceny při zachování špičkové kvality.

Možná je ovocný koncentrát vhodný i pro Vaši potravinářskou nebo nápojovou výrobu!
Kontaktujte nás a my Vám rádi zašleme vzorek!

Výroba jablečného koncentrátu

Výrobní proces zpracování jablek na koncentrát je zahájen příjmem ovoce, jeho kvalitativní prohlídkou a naskladňováním do určených skladovacích prostor, jejichž kapacita je cca. 400 t.

Dále se jablka dopravují technologickou vodou do drtírny, kde v bubnové pračce dochází k odstranění mechanických nečistot. Na inspekčním páse obsluha vybírá poškozené plody. Ovoce je sprchováno pitnou vodou. Po umytí je ovoce drceno na jablečnou drť, která je šnekovým čerpadlem naskladňována do nádrží na pektolýzu drtě. Pektolýza drtě je enzymatický proces štěpení buněčných membrán a uvolňování ovocné šťávy, který trvá cca. 2 hodiny.

Dále je ovocná drť nasávána do lisu a za tlaku 180 atm lisována na šťávu, jejíž výtěžnost činní 85 % lisované suroviny.

Vedlejším produktem lisování jsou jablečné výlisky, tj. směs slupek, jádřinců a stopek z ovoce s vlhkostí 70%, které jsou sušeny. Požívají se jako krmivo pro hospodářská zvířata, jako doplněk vlákniny do marmelád a džemů nebo jako nosič barviv a vůní do ovocných čajů.

Vylisovaná šťáva prochází zařízením, kde dojde k jejímu ohřátí na 82°C, čímž dojde k rozvaření, zmazovatění a odbourání škrobů. Současně se při této operaci jímá jablečné aroma.

Šťáva je dále chlazena na 52°C, naskladněna do nádrží na pektolýzu ovocné šťávy, kde enzymaticky dochází k odbourávání pektinů a zbytku škrobů.

Následuje zahušťování ovocné šťávy ve vakuu při teplotě 55° - 60°C. Při tomto procesu se odpařuje cca. 7 dílů vegetační vody z ovocné šťávy a současně s tím roste koncentrace jednoduchých cukrů.

Zahuštěná jablečná šťáva tzv. jablečný koncentrát se ochladí na teplotu 18°C a skladuje se v tancích při teplotě 10°C.

Z hlediska zdravé výživy je zpracování ovoce na šťávy žádoucí, neboť se jedná o 100% přírodní produkt s obsahem jednoduchých cukrů, pektinových složek, vlákniny, vitamínů a stopových prvků.

Výrobní schéma